Libraatiokaaviot / Libration charts

Viimeisimmät päivitykset 14.12.2021 / Latest updates on December 14th, 2021.
 
Brief English introduction to the libration charts and the actual charts themselves are given at the bottom of the page!
 

Libraatio – hyvin lyhyt oppimäärä 

Kuun elliptisestä radasta johtuen se kiertää eri kohdissa rataansa hieman eri nopeuksilla, lähempänä Maata nopeammin ja kauempana hitaammin. Tämä on Keplerin toinen laki eli ns. pintalaki. Kuun pyörimisnopeudessa oman akselinsa ympäri ei kuitenkaan tapahdu käytännössä muutoksia. Tämän ansiosta pääsemme eri kohdissa Kuun rataa kurkistamaan hieman sen itä- tai länsireunojen taakse etäpuolelle. Ilmiö tunnetaan nimellä pituusastelibraatio.

Varsin mukava läntinen libraatio toi Mare Orientalen ympäristön (vasemmassa laidassa kello yhdeksän ja kahdeksan välillä näkyvät kapeat tummat alueet) hyvin näkyviin aamulla 27.11.2021. Kuva: T. Öhman.
 

 

Kuun rata on myös hieman kallellaan Maan ratatasoon nähden. Siksi välillä tarjoutuu mahdollisuus katsella hieman Kuun pohjoisnavan "yli" tai etelänavan "ali". Tämä on puolestaan leveysastelibraatio. 

Kokonaislibraatioon vaikuttavat lisäksi vuorokaudenaika, sekä havaitsijan sijaintipaikka maapallolla. Käytännön elämän eli Kuun havaitsemisen kannalta pituus- ja leveysastelibraatiot ovat kuitenkin selvästi tärkeimmät. Kaikkiaan libraation ansiosta maapallolta on mahdollista nähdä noin 59 % Kuun pinnasta.

Internetistä löytyy useampia animaatioita, joiden avulla libraatioilmiön olemus tulee hieman helpommin ymmärrettäväksi. Libraation vuoksi Kuu näyttää ikäänkuin samaan aikaan nyökyttelevän myöntymisen merkiksi, mutta toisaalta myös puistelevan päätään sivusuunnassa.

Libraatiovyöhykkeiden tutkimisesta kiinnostuneen kuuhavaitsijan elämän tekee hivenen vaikeaksi se, että Kuun vaiheet eivät ole synkassa libraation kanssa. Niinpä esimerkiksi suotuisasta libraatiosta, joka toisi vaikkapa koillisesta Mare Humboldtianumin tai lännestä Mare Orientalen alueen hyvin näkyviin ei ole mitään hyötyä, jos kyseinen alue on varjossa. Niinpä joidenkin vaikeampien libraatiovyöhykkeiden kohteiden näkymistä voi joutua odottamaan vuosia, tai Suomen tyypilliset sääolot huomioiden jopa vuosikymmeniä.

Netistä löytyy ainakin pari hyvää työkalua Kuun libraation ja vaiheen selvittelemiseen. Nämä ovat vanhat tutut Virtual Moon Atlas -ohjelmisto ja NASAn Dial-a-Moon -sivu. Ne kuitenkin tietysti vaativat joko ohjelman tai verkkoselaimen käynnistämisen ja päivämäärien rullailun. Kuuharrastajalle tarkoitettua Internet-sivua, josta nopeasti yhdellä vilkaisulla suunnilleen selviäisi, milloin voisi olla mahdollisuuksia nähdä libraatioalueen kiinnostavia mutta vaikeita havaintokohteita ei ainakaan helposti löytyvillä tunnu olevan. Jos on, kuulisin siitä hyvin mielelläni. Tämä sivu ja nämä kaaviot ovat vaatimaton yritykseni hieman paikata tätä puutetta.

Libraatiokaavioiden tulkinta 

Pituus- ja leveysastelibraation sekä Kuun vaiheen voi varsin helposti esittää yhdellä ainoalla yksinkertaisella kaaviolla. Tästä havaitsijakollegani Jari Kuula taannoin, eli joulukuulla 2021 minua ystävällisesti muistutti. Ilman tuota muistutusta en näitä kaavioita olisi alkanut tehdäkään. Kiitokset siis Jarille!

Kaavioissa X-akselilla esitetään pituusastelibraatio, Y-akselilla luonnollisesti leveysastelibraatio. Ilmansuunnat valitaan kaaviossa loogisesti siten, että Kuun liikettä kuukauden aikana esittävällä käyrällä esimerkiksi piste yläoikealla tarkoittaa Kuun koillisreunan suotuisaa libraatiota eli havaitsijan kannalta hyvää esilläoloa. Kaavion ilmansuunnat siis vastaavat ilmansuuntia Kuun pinnalla.

Kuun vaiheita on tällaisessa kaaviossa vaikeampi tai ainakin työläämpi esittää samalla tarkkuudella kuin libraatiota. Alustavaan tarkasteluun riittää kuitenkin aivan hyvin se, että neljä "päävaihetta" esitetään symboleilla suunnilleen oikealla kohdalla libraatiokäyrää. Jos vaikkapa suotuisan läntisen libraation aikaan Kuu ei vielä ole saavuttanut tai ohittanut täydenkuun vaihetta, ei siitä ole havaitsijalle mitään hyötyä. Toisaalta jos mojova kaakkoinen libraatio osuu vaikkapa ensimmäisen neljänneksen lähelle, kannattaa ehdottomasti tarkistaa muut Kuun näkymiseen vaikuttavat tekijät, eli Kuun korkeus horisontista ja sääennuste. Virtual Moon Atlaksella tai Dial-a-Moonilla voi sitten yksityiskohtaisesti tarkastella, mitä vuorenhuippuja tai kraattereita Kuun keskimääräisen reunan takaa olisikaan aiottuun havaintoaikaan pilkistämässä.

Esimerkki kaavion lukemisesta havainnollistanee asiaa:

Joulukuun 2021 libraatiokaavio ja sen lukeminen. Päivämäärät ilmoitetaan sinisellä libraatiokäyrällä joka toinen päivä. Kaaviosta ei toki näe Kuun korkeutta, vaan se pitää tarkistaa muista lähteistä. Pääsääntöisesti kuitenkin talven täysikuu on korkealla keskiyöllä, kasvavat sirpit ja ensimmäinen neljännes ovat korkealla kevätiltaisin, ja vähenevät sirpit ja viimeinen neljännes syysaamuisin. Kaavion tapahtumalaatikossa on myös mainittu, milloin Kuu on ratansa eteläisimmässä tai pohjoisimmassa pisteessä, mikä edelleen hieman auttaa arvioimaan havaintomahdollisuuksia. Akseleiden nimet "sel. lat." ja "sel. long." tarkoittavat selenografista latitudia eli leveystetta ja selenografista longitudia eli pituusastetta.

 

Virhelähteitä ja muita huomioita

Libraatioarvot olen ottanut alan ammattilaiselta, eli Fred Espenakin Astropixels.com -sivustolta. Data on geosentristä, eli se on laskettu maapallon keskipisteen mukaan. Kuten tunnettua on, maapallon keskipiste on melko huono Kuun havaintopaikka, mutta näiden kaavioiden tarkkuus huomioiden tuolla reilun kuuden tuhannen kilometrin heitolla ei ole merkitystä. 

Olen toki koettanut olla sössimättä, mutta en anna minkäänlaisia takeita siitä, että olen piirtänyt kaaviot oikein. En siis suosittele, että pelkästään näiden minun kaavioideni perusteella tekee kovin pitkälle meneviä havaintosuunnitelmia.

Kaavioissa olevien tapahtumalaatikoiden tiedot ovat myös pääosin Espenakilta. Jos tosin esimerkiksi perigeum eli hetki, jolloin Kuu on radallaan lähimpänä Maata, osuu samalle päivälle kuin vaikkapa uusikuu (kuten ylläolevassa joulukuun esimerkissä), Espenakin datasta löytyy vain "merkittävämpi" tapahtuma, eli uusikuu. Peri- ja apogeumit löytyvät muistakin lähteistä helposti, joten ne yleensä lisäilen taulukkoon vaikka ne Espenakilta puuttuisivatkin, mutta eteläisimpiä tai pohjoisimpia sijainteja jää taulukosta uupumaan silloin tällöin ihan vain laiskuuteni takia.

Samaisen laiskuuteni vuoksi mutta myös mämmäysmahdollisuuksien minimoimiseksi kellonajat on kaavioissa ilmoitettu koordinoituna maailmanaikana (UTC). Normaaliajan vallitessa siihen pitää lisätä kaksi tuntia, jotta saadaan Suomessa käytössä oleva aika, kesäajan vallitessa kolme tuntia. Vuorokauden vaihtumisen suhteen kannattaa olla tarkkana. Koska teen samat taulukot myös englanniksi, ylimääräisen työn vähentämiseksi suomen lyhenne "klo" on korvattu @-merkillä. Etenkin alkupään kaavioissa on myös pieniä kosmeettisia heilahteluja, ja kuunvaihesymbolit pikselöityvät PDF:ksi käännettäessä.

Virheitä noihin kaavioihin varmasti tulee. Niistä ilmoittaminen on suositeltavaa, jotta saan virheet korjattuakin.

Pyrkimykseni on, että tällä sivulla olisi aina ajankohtaiset kaaviot näkyvillä, eli aina parisen kuukautta eteenpäin. Kaikkiin suomenkielisiin kaavioihin, jotka olen tehnyt, pääsee käsiksi tästä linkistä. Englanninkieliset kaaviot löytyvät puolestaan täältä.

Tammikuu 2022  


Helmikuu 2022


  

Libration chart summary

These charts display the geocentric latitudinal (Y-axis) and longitudinal (X-axis) libration of the Moon, one month per chart. Lunar phases are displayed by small icons next to the blue libration curve. Dates are shown every other day, and times are given in coordinated universal time (UTC). 

Libration data, as well as most of the lunar events are taken from Fred Espenak's excellent Astropixels.com -website. Dates of the maximum northern or southern declinations are lacking from Espenak's data when a "main phase" of the Moon occurs on the same date. Thus, they are sometimes omitted from the chart. The same applies for perigee and apogee, but those dates and times are easily found from other sources, so I'll usually add them to the charts.

I'll try to maintain this page updated so that the charts for the next couple of months would always be available here. All of the charts I have done can be downloaded here.

There are bound to be mistakes in the charts, and there are some constant cosmetic issues (like the pixelated Moon icons). I'd be happy to hear about the more significant problems so I could fix them. 

Note that I give absolutely no guarantees about the accuracy of these charts. For detailed observations of the lunar libration zones, one ought to use other tools like the Virtual Moon Atlas software or NASA's Dial-a-Moon website.

December 2021


January 2022


February 2022

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti