Curriculum vitae (vanha...)TEEMU ÖHMAN
08.11.2016
                                                                                      


OSAAMINEN JA ERITYISTAIDOT
Olen monipuolinen törmäyskraatteri- ja planeettatutkimuksen, geotieteiden ja paikkatiedon ammattilainen, jolla on laaja-alainen koulutus ja runsaasti kokemusta niin kaukokartoituksesta, kenttätöistä, kuin laboratorioanalytiikastakin. Lisäksi olen tuottelias kirjoittaja: julkaisuluettelossani on 20 vertaisarvioitua julkaisua, joista 12:ssa olen ensimmäinen tai toinen kirjoittaja, ja noin 160 kokousabstraktia tai muuta julkaisua. Tieteen popularisointi niin luentojen kuin kirjoitustenkin muodossa on myös lähellä sydäntäni.

KOULUTUS
2007–2009, FT, Oulun yliopisto, Geotieteiden laitos. Väitöskirja (jaettu Geotieteiden ja Fysiikan laitosten kesken): The Structural Control of Polygonal Impact Craters. Ohjaajina kaikissa tutkinnoissa: dos. Jouko Raitala (Fysiikan laitos, OY) ja dos. Pekka Tuisku (Geotieteiden laitos, OY)

2002–2007, FL, Oulun yliopisto, Geotieteiden laitos. Lisensiaatintutkielma: The Structural Control of Polygonal Impact Craters on Mars.

1995–2002, FM, Oulun yliopisto, Geotieteiden laitos. Pro gradu -tutkielma: Kraatteroitumisprosessin merkit Saarijärven törmäyskraatterin alueella. Pääaine: Geologia ja mineralogia. Sivuainekokonaisuudet: Tähtitiede, Maaperägeologia, Geofysiikka, Geokemia, Kemia.

1991–1994, ylioppilas, Äänekosken lukio.

PLANETAARISTEN JA GEOTIETEIDEN TUTKIMUS-, TYÖ- JA OPETUSKOKEMUS 
syys–lokakuu 2016 (1 kk): Tilapäinen tuntiopettaja, Järvilakeuden kansalaisopisto, Lappajärvi. Luennoin kurssin Pilvibongaus, ja pidin yksittäiset luennot Lappajärven kraatterista ja maankaltaisista planeetoista.

kesäkuu 2016 –: Vanhempi projektitutkija, Järviseutu-Seura ry., Kraatterijärven georeitti -hanke. Tehtävinä Lappajärven kraatterin tutkimustiedon koonti ja kansantajuistaminen ja osin kenttätyöt, sekä georeitin suunnittelu.

syyskuu 2015 –: Vapaa tutkija ja kirjoittaja. Tutkimuskohteina Suomen törmäyskraatterit, Venuksen vulkanotektoniikka ja törmäyskraatterit, sekä Kuun geologia.

tammi–maaliskuu 2015 (2,5 kk): Tilapäinen tuntiopettaja, Rovaniemen kansalaisopisto. Luennoin kurssit Johdatus tähtitieteeseen ja Ilmakehän valot ja värit.

elokuu 2013 – elokuu 2015: No Cost Visiting Scientist, Lunar and Planetary Institute, Universities Space Research Association, Houston, USA. Tutkimuskohteina Suomen törmäyskraatterit, Venuksen vulkanotektoniikka ja törmäyskraatterit, sekä Kuun geologia.

heinäkuu 2010 – heinäkuu 2013: Post Doctoral Fellow, Lunar and Planetary Institute, Universities Space Research Association, Houston, USA. Tutkimuskohteinani NASAn rahoittamissa projekteissa olivat Kuun törmäyskraatterit ja -altaat, Marsin tulivuorten tektoniikka, Suomen törmäyskraatterien shokkimetamorfoosi, sekä stereokorkeusmallien luonti ja analysointi. Lähimpinä esimiehinäni toimivat David A. Kring ja Patrick J. McGovern.

2002–2009: Lisensiaatti- ja väitöskirjatutkija Oulun yliopiston Geotieteiden ja Fysiikan laitoksilla Geologian valtakunnallisen tutkijakoulun (yht. 17 kk) sekä lukuisten säätiöiden rahoituksella. Tutkimuskohteinani olivat Marsin, Venuksen, Kuun ja Suomen törmäyskraatterit, sekä impaktiittien petrofysiikka ja geokemia. Syyslukukaudella 2004 toimin myös tilapäisenä tuntiopettaja Kidetieteen ja mineralogian ja Kallioperägeologian peruskursseilla. Osallistuin geologina kansainväliselle viiden viikon tutkimusretkelle Pohjois-Venäjälle Popigain törmäyskraatterille kesällä 2004.

1999–2002: Pro gradu -tutkimus Taivalkosken Saarijärven geologiasta. Laajahko tutkimus sisälsi kallioperäkartoitusta, petrografiaa, geokemiaa (EPMA, SEM, XRF, XRD), petrofysiikkaa, ja aerogeofysiikkaa. Osallistuin geologina kansainväliselle viiden viikon tutkimusretkelle Pohjois-Venäjälle Karan törmäyskraatterille kesällä 2001.

Kesät 1996, 1997, 1999 ja 2000, yhteensä 10,5 kk: Kausiapulainen, GTK, Rovaniemi. Kallioperäkartoitusta ja malminetsintää (Au, PGE) eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata ja Lappia, lähimpinä esimiehinäni toimivat Heikki Juopperi, Tuomo Manninen ja Markku Iljina.

Syyskuu 1999: Tutkimusavustaja, Oulun yliopisto, Fysikaalisten tieteiden laitos. Kallioperäkartoitusta Taivalkosken Saarijärven törmäyskraatterilla. Lähimpänä esimiehenäni toimi Jouko Raitala.

Kesä–heinäkuu 1997 (1,5 kk): Tutkimusavustaja, Oulun yliopisto, Geotieteiden laitos. Monipuolisia tutkimusavustajan tehtäviä tietokantojen luonnista avustamiseen kallioperäkartoituksessa ja malminetsinnässä Kiimingin liuskejaksolla.  

MUU MERKITTÄVÄ TYÖKOKEMUS
Ilmailulaitos, Kuopion lentoasema, kesät 1995 ja 1998 (yht. 6 kk): Viestivalvoja / lennonvarmistaja. Työtehtävinäni olivat lentosäähavainnot, sekä lennonvarmistus- ja briefing-palvelut.

KIELITAITO
suomi: äidinkieli, erinomainen kirjallinen ja suullinen taito
englanti: erinomainen kirjallinen ja suullinen taito
ruotsi: hyvä kirjallinen taito, kohtalainen suullinen taito
saksa: välttävä kirjallinen ja suullinen taito
venäjä: kirjallisen ja suullisen taidon perusteet

IT-TAIDOT
Käyttöjärjestelmät: Windows, Mac, Linux/UNIX (perusteet)
Paikkatieto- ja geologiset ohjelmistot: ESRI ArcGIS, Rockware RockWorks, Surfer Surface Mapping System, MELTS (Adiabat 1_ph subroutine), ER Mapper (perusteet)
Kuvankäsittelyohjelmistot: USGS Integrated Software for Imagers and Spectrometers (ISIS), NASA Ames Stereo Pipeline, Adobe Photoshop, ImageJ, GIMP (perusteet)
Muut: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), Libre Office (Writer, Calc, Impress), Adobe Acrobat, Windows Live Movie Maker, Blogger, WordPress

ANALYTIIKKA
Optinen petrografia (läpivalo), EPMA, SEM, XRF, XRD, GTK:n petrofysikaalinen Risto-laitteisto ja ohjelmisto, spinner-magnetometrit, AF-demagnetoijat, kenttäkokemusta erilaisista maatutkista, sähköisistä profilointi- ja luotausmittauksista, sekä magnetometrauksesta.

JÄRJESTÖTOIMINTA JA LUOTTAMUSTOIMET
Tämänhetkiset jäsenyydet tieteellisissä seuroissa: Meteoritical Society (2001– ), American Geophysical Union (2011– ), American Association for the Advancement of Science (2013– ) 

Artikkelien esitarkastaja: Icarus (6 kpl; 2014–2016), Earth and Planetary Science Letters (2 kpl; 2016, 2013), Meteoritics & Planetary Science (2 kpl; 2016, 2010), Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (German Journal of Geosciences; 2016), Planetary and Space Science (2014), Tectonophysics (2014), Geosciences (2014), Lithosphere (2012), Bulletin of the Geological Society of Finland (2012), Geologica Acta (2011)

Jäsen: LPI Career Development Award panel (2012)

Session puheenjohtaja: Impact cratering and planetary geology, 29th Nordic Geological Winter Meeting, Oslo (2010)

Kansainvälisten kurssin järjestäjä, luennoitsija ja kenttäopas: NordForsk – NIR: Impact Cratering in the Planetary System – Cratering Mechanisms and Shock Metamorphism, Lappajärvi (2010); European Student Impact Researchers (ESIR): Geophysical Research Campaign at the Ilumetsa Impact Craters, Viro (2005)

ASEVELVOLLISUUS
Alikersantti, Ilmavoimat, Tikkakoski ja Utti, 1994–1995, erityiskoulutuksena aisti-ilmavalvonta ja eritoten lentosää.

HARRASTUKSET
Tärkeimmät harrastukseni ovat tähtitiede, avaruustutkimus, ilmakehän valoilmiöt, lukeminen, liikunta, ja luonnontieteiden historia. Toimin noin 14 vuotta Oulussa Tähtitieteellinen yhdistys Arktos ry:n tähtitorninhoitajana, sekä lyhyempiä kausia puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä, ja kirjastonhoitajana. Lisäksi toimin Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n halojaoston vetäjänä vuonna 1999, ja toisena valtakunnallisen ”Halokevät” -havaintokampanjan vetäjänä vuonna 2001. Nykyisin toimin varapuheenjohtajana Pohjan Kruunu ry:ssä Rovaniemellä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti